ANUNT

Privind metodologia de selectie a participantilor la Programul

ERASMUS  2017-1-RO01-KA102-036244

Conditii de inscriere:

 • Persoanele doritoare trebuie sa fie inmatriculate Cursul Cofetar la Asociatia Window Romania pentru anul 2018

Documentele necesare inscrierii stabilite sunt:

 1. Cererea tip de inscriere
 2. Scrisoare de intenţie;
 3. CV în format Europass;
 4. Copie după actul de identitate;
 5. Copie Certificat incadrare in grad de handicap
 6. Copie diploma/adeverinta absolvire a ciclului de invatamant in mai-iunie 2018
 7. scrisoare intentie
 8. dovada ca este cursant in cadrul asociatiei la Cursul de cofetari

Dosarul de inscriere se va depune , pana la data 10 ianuarie 2017.

Examenul de selectie se va organiza in perioada 15 – 19 ianuarie 2018 astfel:

Testul de competente de specialitate – 15. 01. 2018 – ora 17,30

Testul de competenta lingvistica la limba italiana – 16. 01. 2018 – ora 08,00

Afisarea rezultatelor – 17. 01. 2018 – pana la ora 12

Depunerea contestatiilor la probele scrise: din 17. 01. 2018, ora 12 pana in 18. 01. 2018, ora 12

Afisarea rezultatelor finale 19. 01. 2018 – pana la ora 12

Probele de concurs:

 1. Test grilă privind cunoştinţele profesionale conform standardului occupational pentru profesia Cofetar, notat cu note de la 10 la 1
 2. Test grilă privind limba italiana, conform bibliografiei afisate, notat cu note de la 10 la 1

Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 2 probe.

Criteriile de departajare în cazul unor medii egale vor fi:

 • Media la purtare, pe ultimii 2 ani        

REZULTATE SELECTIE             

TABEL CU REZULTATELE FINALE ALE SELECTIEI PARTICIPANTILOR LA PLASAMENTUL V.E.T., IN

SPECIALIZAREA COFETAR – DIN ITALIA, LA DOLCILARIA MONARDO

NR. CRT. NUME SI PRENUME NOTA CULTURA DE SPECIALITATE NOTA LIMBA ITALIANA MEDIA GENERALA STATUT
1.         TONTU  ALEXANDRU-DANIEL 9 5 7 (SAPTE) ADMIS
2.         BURTEA MARINELA ELENA 8 6 7 (SAPTE) ADMIS
3.         CIRSTI ELENA EUGENIA 8 6 7 (SAPTE) ADMIS
4.         BACANASU CLAUDIA CECILIA 8 6 7 (SAPTE) ADMIS
5.         NICOLESCU SORIN ALEXANDRU 8 6 7 (SAPTE) ADMIS
6.         ANCUTA ALIN DANIEL 8 6 7 (SAPTE) ADMIS
7.         CONSTANTIN ADRIAN IONUT 8 6 7 (SAPTE) ADMIS
8.         LISU SORINA GIORGIANA 8 6 7 (SAPTE) ADMIS
9.         BOGDAN  CONSTANTIN FLORIAN 8 6 7 (SAPTE) ADMIS
10.     DICU MARIANA DENISA MIHAELA 8 6 7 (SAPTE) ADMIS
11.     DORU ESTERA 7 6 6,50 (SASE 50%) ADMIS
12.     MOANTA IONELA ANDREEA 7 6 6,50 (SASE 50%) ADMIS
13.     PAPAE  LACRAMIOARA 8 5 6,50 (SASE 50%) ADMIS
14.     PAPAE  RODICA MIHAELA 7 5 6 (SASE) ADMIS
15.     IONESCU ROXANA GENILENA 7 5 6 (SASE) ADMIS
16.     DINU  IONUT RAZVAN 6 6 6 (SASE) ADMIS
17.     IONASCU ANA-MARIA 6 6 6 (SASE) ADMIS
18.     POPESCU MARIAN 6 6 6 (SASE) ADMIS