ANUNT

Privind metodologia de selectie a participantilor la Programul

ERASMUS  2017-1-RO01-KA102-036244

Conditii de inscriere:

 • Persoanele doritoare trebuie sa fie inmatriculate Cursul Cofetar la Asociatia Window Romania pentru anul 2018

Documentele necesare inscrierii stabilite sunt:

 1. Cererea tip de inscriere
 2. Scrisoare de intenţie;
 3. CV în format Europass;
 4. Copie după actul de identitate;
 5. Copie Certificat incadrare in grad de handicap
 6. Copie diploma/adeverinta absolvire a ciclului de invatamant in mai-iunie 2018
 7. scrisoare intentie
 8. dovada ca este cursant in cadrul asociatiei la Cursul de cofetari

Dosarul de inscriere se va depune , pana la data 10 ianuarie 2017.

Examenul de selectie se va organiza in perioada 15 – 19 ianuarie 2018 astfel:

Testul de competente de specialitate – 15. 01. 2018 – ora 17,30

Testul de competenta lingvistica la limba italiana – 16. 01. 2018 – ora 08,00

Afisarea rezultatelor – 17. 01. 2018 – pana la ora 12

Depunerea contestatiilor la probele scrise: din 17. 01. 2018, ora 12 pana in 18. 01. 2018, ora 12

Afisarea rezultatelor finale 19. 01. 2018 – pana la ora 12

Probele de concurs:

 1. Test grilă privind cunoştinţele profesionale conform standardului occupational pentru profesia Cofetar, notat cu note de la 10 la 1
 2. Test grilă privind limba italiana, conform bibliografiei afisate, notat cu note de la 10 la 1

Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obţinute la cele 2 probe.

Criteriile de departajare în cazul unor medii egale vor fi:

 • Media la purtare, pe ultimii 2 ani.

         Presedinte,                                                                     

Dr. Ioan AVRAMOIU